કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 18 January 2018

  Rozgaar Bharti Mela / Job Fair at Kalol, Gandhinagar, Dahegam & Mansa

  Rozgaar Bharti Mela (Job Fair) 2018https://i1.wp.com/gujmate.com/wp-content/uploads/2017/04/rozgaar-bharti-mela.png?resize=266%2C139

  Employment & Training Department,  Kalol, Gandhinagar, Dahegam  & Mansa published an official notification for Recruitment of Rozgaar Bharti Mela / Job Fair of Manufacturing,  Security, Banking, Service, IT & Others posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply etc... You can also view official notification and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.

  Job details

  • Name of posts: Technical & Non-Technical 

  Eligibility: 

  • Education Qualification: SSC, HSC, ITI (Various Trades) / Graduate / Diploma in various trade.

  Selection process: 

  • Final Selection will be based on Interview. 

  How To Apply: 

  • Interested and eligible candidates needs to remain present at below mentioned address along with necessary documents. 
  Venue: 
  • Kalol: Employment and Training Department, Opposite Police Station,Highway, Kalol, District: Gandhinagar.
  • Dahegam: Shree Kutch kadva patidar snatan smaj, opposite of Ashirvad Eye Hospital, Dahegam
  • Gandhinagar: Shree Samst Brham Smaj Bhavan, Near Somnath Mahadev Temple, Behind of  Vidya library, Sector -16, Gandhinagar
  • Mansa: Municipality Community Hall, Near Peta Tijori Kacheri, Takhtpura, Mansa.

  Important date: 

  • Interview Date:
   • Kalol: 18/01/2018
   • Dahegam: 24/01/2018
   • Gandhinagar: 25/01/2018
   • Mansa: 29/01/2018
  • Interview Time: 11:00 AM.

  Important Links: 

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani