કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

VIGYAN ANE TECHNOLOGY ALL STD

વિજ્ઞાન


વિજ્ઞાનના પ્રયોગો : ચાલો જાતે પ્રયોગ કરીએ 
એકમ કસોટી : વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર
એકમ કસોટી : વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર
આભાર : જીતેન રાઠોડ 


આભાર : કલ્પેશ ચોટલિયા 

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ : ૭, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ 
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧. ચુંબકના ગુણધર્મો
૨. આહારના ઘટકો
૩. વનસ્પતિનાં અંગો
૪. પાણીના ગુણધર્મો
૫. જમીનની ફળદ્રુપતા
૬. સજીવનો એકમઃ કોષ
૭. ગતિ, બળ અને ઝડપ
૮. પાચનતંત્ર, શ્વસનતંત્ર અને રુધિરાભિસરણતંત્ર
૯. ઊર્જાના સ્રોતો

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ : ૭, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ 
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧. વિદ્યુત
૨. ઉચ્ચાલન
૩. પદાર્થોનું અલગીકરણ
૪. માપન
૫. અરીસા અને પરાવર્તન
૬. વક્ર અરીસા
૭. તત્વ, મિશ્રણ અને સંયોજન
૮. સ્નાયુતંત્ર-કંકાલતંત્ર
૯. ઉષ્મા અને તાપમાન
૧૦. હવાનું પ્રદૂષણ
૧૧. આપણું સૂર્યમંડળ
૧૨. પોષકશ્રેણી
૧૩. પર્યાવરણીય સંતુલન

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ : ૬, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ 
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧. ચુંબક
૨. સજીવ અને નિર્જીવ
૩. એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર
૪. બીજ
૫. વનસ્પતિને ઓળખીએ
૬. પાણી
૭. માપન
૮. સાદાં યંત્રો
૯. પ્રકાશ


વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ : ૬, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ 
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani