કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

2 September 2017

BREAKING NEWS:- LOWER PRIMARY BHARTI STD. 1 TO 5 DISTRICTWISE, TALUKAWISE ANE CATEGORY WISE JAGYAO DECLARED.

દરેક પ્રકારની ભરતી અને શૈક્ષણિક બાબતો નાં અપડેટ માટે મારો વોત્સેપનંબર
૭૫૭૪૮૯૨૨૭૯
7574892279
તમારા વોત્સેપ અને હાઈક ગ્રુપ માં એડ કરો

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani