કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 23 April 2017

  *આજે લેવાયેલી HTAT પરીક્ષાનું પ્રશ્ન પેપર ડાઉનલોડ કરો.* TODAY'S HTAT QUESTION PAPER DATE:- 23/04/2017. PAPER SOLUTION AVAILABLE SOON

  • Important:- AA PAPER SOLUTIONS MA JE KOI BHUL HASHE TE SUDHARA AA LINK PAR J MUKVAMA AAVSHE

   KEEP VISITING..

   PAPER SOLUTION SUDHARO:-
   Que:-130:-  (C) KHANDKAVY
   Que:- 11.    (B)   Ambala
   Que:- 88 .    (B)   Kyari
   Questions Paper Click here
   Paper Solution  Click here to DowInlaod

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani