કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 7 September 2016

  GSSSB Imporatnt News Of Revenue Talati 2016 Falavani (Final Order) Patra (Address & Time) Declared

  Advertisement No .: 60/201516
  Exam Date : 28-02-2016 part 1
  CPT Exam Computer  : 14-06-2016 to 18-06-2016
  Note : Final Selection List to Give Order by Chief Minister Date on 09-09-2016
  Address Of order : Mahtama Mandir, Convention Hall, Sector -13 C, GandhiNagar
  Reporating Time : 09.30 am
  Imporatnt Notice : Candidates Must Present With One Parentes In Order Place Also Candidates Must Bring With him Document Verification Order
  Other Information 
  See All Information : CLick Here
  See Imporatnt News For Order Revenue Talati  : Click Here
  Imporatant Links
  View Final Selection & Waiting List : Click Here 

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani