કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 18 July 2016

  Manavadar( Junaghadh) Nagarpalika Recruitment Municipal Accountant Post- 2016.

  Manavadar( Junaghadh) Nagarpalika Recruitment Municipal Accountant Post- 2016.

  Manavadar Nagarpalika Manavadar, Dist.Junagadh published recruitment advertisement for Municipal Accountant.More Full Details Given Below.

  Posts.

  *.Total Posts :01
  *.Post Name :Municipal Accountant
  *.Qualification :B.Com.
  *.Salary :Rs. 15000/- (fix per month)
  *.Send Application to this address :ChiefOfficer, Manavadar Nagarpalika, Manavadar, Dist. Junagadh.
  *.Advertisement Published Date :17th August, 2016
  *.Application Last Date :10 days from the Date of Advertisement Published

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani