કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

Useful Excel FilesPragati Patrako Mate Link


SCE Teacher Guideline


Pragati Patrak A


Pragati Patrak B


Pragati Patrak C


Pragati Patrak D-1


Pragati Patrak D-2


Pragati Patrak D-3


Pragati Patrak D-4


Pragati Patrak E


Pragati Patrak F


શાળાના નાણાકીય સંચાલનની દરેક મહિતી માટે ભગવત ગીતા છે 


2015 Result Sheet For STD -3 Non Pragna   Click HERE

Click HERE નાણાંકીય મેનેજમેન્ટ એન્ડ પ્રાપ્તિ મેન્યુઅલ કર્મચારીની માહિતી સરળતાથી ઃ
સ્ટાફના કર્મચારીની એક વખત ડેટા એન્ટ્રી કર્યા બાદ ગમે ત્યારે આપને કોઇ પણ કર્મચારીની માહિતી સરળતાથી મેળવવી હોય તો મેળવી શકો છો.- આ શીટ બનાવનાર એજ્યુસફર.કોમ- 


વયપત્રક (જી.આર).એલ.સી. પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરવા કિલક કરો
આ જી.આર.મા તમે તમારા અનુકુળ ફોન્ટ રાખી શકશો.(સહયોગી-કુન્જ પ્રાથમિક શાળા) 
· અન્તરસારણી પ્રોગ્રામ-
 ગુજરાતના અને ભારતના સ્થળો એકબીજાથી કેટલા કિમી દુર છે જાણો બસ એક ક્લીક પર-Download
·ઇન્કમટેક્ષ ભરવા માટેનુ સરળ પત્રક-જેમા એક પત્રક ભરશો એટલે બાકીના બધા પત્રકો આપમેળે ભરાઇ જશે.Download
  • પગારબિલ અંતર્ગતના પત્રકો  
ડી ઈ ઓડિટ પત્રકો      

 

2 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani