કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

પરિપત્રોનો ખજાનો
ક્રમ
વિગત
લિંક
115 
તા. 1-10-14થી પ્રસૂતિની રજામાં જનાર મહિલા કર્મચારીઓને 135 દિવસના બદલે 180 દિવસની મેટરનિટી લીવ મળવાપાત્ર છે. પરંતુ તા. 1-10-14 પહેલાં પ્રસૂતિની રજામાં ઉતરેલા હોય અને 135 દિવસની રજા પૂરી ન થઇ હોય તથા મહિલા કર્મચારી રજામાં જ હોય તેવા સરકારના મહિલા કર્મચારીઓને પણ નાણા વિભાગના પરિપત્ર પ્રમાણે 135 દિવસના બદલે 180 દિવસની રજા મળવાપાત્ર છે. 
114 
સીસીસી પરીક્ષા માટે DOEACC અને C-DAC કેન્દ્રોને મંજુરી આપવા બાબતનો 07/06/2014નો ગુજરાત સરકારનો પરિપત્ર 
113 
સીસીસી પરીક્ષા માટે ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ તથા પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા કેન્દ્રને માન્યતા આપવા બાબત તા. 31/07/2014નો પરિપત્ર 
112 
રાજ્યના કર્મચારીઓના પગારમાં 10% મોંઘવારી ભથ્થુ મળવા બાબતનો પરિપત્ર 
111 
CCC Latest Paripatra (Gujarat) Dtd. 01/03/2014 
110 
Circular / Paripatra for primary teacher badli / transwer / પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીના નવા નિયમો માટેનો પરિપત્ર 
109 
શાળામાં બાળકને પ્રવેશ આપવા માટે વયમર્યાદા બાબતનો પરિપત્ર / Circular for age limit at primary admission in school (08/03/2013) 
108 
Age limit paripatra / circular for Vidhyasahayak Bhtarti, 2013-14 / વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે ઉપલી વયમર્યાદા બાબતનો પરિપત્ર (૧૧/૦૭/૨૦૧૧) 
107 
CCC પરીક્ષા માટેનો પરિપત્ર / Latest paripatra for CCC Exam (11/11/2013) 
106 
TET2 પરીક્ષા: પાસીંગ માર્ક્સ, પ્રયત્નોની સંખ્યા વગેરે બાબતનો ખુલાસો કરતો ૦૬/૦૬/૨૦૧૩નો પરિપત્ર 
105 
24/07/2013 Relaxation to 55 years old employee from CCC / 55 વર્ષની વય ધરાવતા કર્મચારીઓને સી.સી.સી પરીક્ષામાથી મુકિત આપવા બાબત 24/07/2013 નો પરિપત્ર 
104 
Latest Paripatra / Circular for CCC / CCC+ Exam 
103 
CRC / BRC COMPUTER PRACTICAL TEST 
102 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 10 / vardhit pension yojna paripatra - 10 
101 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 9 / vardhit pension yojna paripatra - 9 
100 
વર્દિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 8 / vardhit pension yojna paripatra - 8 
99 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 7 / vardhit pension yojna paripatra - 7 
98 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 6 / vardhit pension yojna paripatra - 6 
97 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 5 / vardhit pension yojna paripatra - 5 
96 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 4 / vardhit pension yojna paripatra - 4 
95 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 3 / vardhit pension yojna paripatra - 3 
94 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 2 / vardhit pension yojna paripatra - 2 
93 
વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 1 / vardhit pension yojna paripatra - 1 
92 
વર્દિત પેન્શન યોજના જાહેરનામુ / vardhit pension yojna jahernamu 
91 
પ્રાથમિક શાળામા શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો / Primary school ma teacher bharati marking & rules  
90 
પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર / Primary school ma vidyasahayak mate TET paripatra 
89 
ઓપન સ્કુલ જી.આર. / Open school G.R.  
88 
શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર (AWARD GR) / Best teacher award paripatra 
87 
અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો / anya upayogi paripatrao  
86 
શિક્ષક રેશિયો / Teacher ratio 
85 
અધિનિયમ સુધારો ૨૦૧૦ / Adhiniyam sudharo 2010 
84 
ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર / Grant in aid gr 
83 
ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પરિપત્ર / Uchchatar pay scale paripatra  
82 
બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર / Board parixa shiksha paripatra  
81 
પગાર સુધારો પરિપત્ર / Salary sudharo paripatra  
80 
શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૦ / Shishak sahayak paripatra Dt.11-05-2010 
79 
રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર / Rajinama ange na niyamono paripatra  
78 
ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર / Fajal rakshan paripatra  
77 
મેડિકલ પરિપત્ર / Medical paripatra  
76 
શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર / Shishak ratio paripatra  
75 
રજા અંગેનો પરિપત્ર / Raja angeno paripatra  
74 
ભરતી પરિપત્ર / Bharati paripatra  
73 
મોંઘવારી વધારો / Monghvari vadharo  
72 
ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ થતી યાદી / Gujarat state ni samajik & shaishanik vargama samavishta thati yaadi 
71 
એલ.સી. તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૧) / L.C. tatha G.R. no paripatra & Performa (Dt.04-05-2011) 
70 
ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ જી. આર. / Gujarat state open school G.R.  
69 
પ્રાથમિક શિક્ષણ ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર / Prathmik shishan tution pratibandh pariptara  
68 
નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી (આદર્શ આચાર સંહિતા) / Non-grantebale shala mate vyavastha sthapan ni niti (adarsh acharsanhita) 
67 
સ્વૈક્ષિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા / Swaichhik nivruti na casema uchchatar pagar dhoran labh parat karva 
66 
ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ - પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો / Std -9 abhyasakram - prashnpatra parirup ayojan ane varg badhati na niyamo 
65 
ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાંકિય સહાય ચૂકવવા બાબતનો ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / chalu nokari daryan avasan pamnar karmcharina ashrit kutumbne uchchak nanakiy sahay chukvava babatno dt.05-07-2011 no paripatra 
64 
વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / Vidyasahayak bharti 2011 ma upali vay maryadama chhutchhatno dt.11-07-2011no paripatra 
63 
શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર / Shala campusma mobile pratibandh paripatra  
62 
ડ્લુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક જી.આર / Duplicate service book GR 
61 
HRA ક્લાસીફીકેશન ઓફ વરીયર્સા સીટી / HRA Classification of various City 
60 
રેટ ઓફ ડી.એ. & પ્રો. ટેક્ષ / Rate of DA and Prof. Tax 
59 
બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / Bin shaishanik karmachari mahekam dt.01-08-2011 no paripatra 
58 
સાયન્સ એક્ઝીબીશન / Science Exhibition-2 
57 
સાયન્સ એક્ઝીબીશન પ્લાનીંગ -૧ / Science Exhibition planning 1 
56 
વર્ગ વધારા ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર / Varg vadharavano sudharavalo paripatra  
55 
ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ વિશે માહિતી / Gujarat state open school vishe mahiti 
54 
ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી / Gujarat state open school abhyasakendroni yaadi  
53 
ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પે બેન્ડ 9300-34800 તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / Improvement in pay band 9300-34800 circular of 14-09-2011 
52 
શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર / shishak sahayak pagar vadharo paripatra  
51 
20% એરિયર્સ રોકડમાં ચૂકવણી પરિપત્ર / 20% ariyars rokadama chookavani paripatra  
50 
58 મોંઘવારી પરિપત્ર / 58 monghavari paripatra  
49 
બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર / bonous 2011 paripatra 
48 
વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - ક,પ્યુટર શિક્ષક લાયકાત / vinimay 20(5) ma sudharo-computer shishak layakat 
47 
દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર / Diwali vahela pagar paripatra 
46 
2011 ના પરિપત્રો / 2011 na paripatro 
45 
2010 ના પરિપત્રો / 2010 na paripatro 
44 
2009 ના પરિપત્રો / 2009 na paripatro 
43 
2008 ના પરિપત્રો / 2008 na paripatro 
42 
2007 ના પરિપત્રો / 2007 na paripatro 
41 
2006 ના પરિપત્રો / 2006 na paripatro 
40 
ફાજલ અંતર્ગત સંખ્યા અંતર્તગ ૩૧-૧૨-૨૦૦૯નો પરિપત્ર / fajal anatargat sankhya anatragat dt. 31-12-2009 no paripatra 
39 
ફાજલ અંતર્ગત ૨૫-૦૨-૨૦૧૧નો પરિપત્ર / fajal antargat dt.25-02-2011 no paripatra 
38 
ધોરણ - 8 પ્રાથમિકમાં જતા વર્ગ ઘટાડો થતા વર્કલોડની માહિતી પત્રક (મહેસાણા જિલ્લો) / Std 8 prathamikma jata varg ghatado thata vark loadni mahiti patrak (Mahesana jillo) 
37 
ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર / fajal anatragt reshiyano paripatra 
36 
શિક્ષક સજ્જતા કસોટી - શિક્ષક ટીએ - ડીએ પરિપત્ર / shishak sajjata kasoti - shishak TA-DA paripatra 
35 
વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ઉમાશ-૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ-૧ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૯નો પરિપત્ર / varg dith vidyarthi pravesh anatragat shishn vibhag tharav kramak umash-1106-2138-g-1 dt.31-12-2009 no paripatra 
34 
બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળામાં વર્ગદીઠ 60થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ન આપવા બાબતનો તા. ૦૯-૦૫-૨૦૧૨નો પરિપત્ર / bin sarakari granted shalama varg dith 60 thi vadhu vidyarthione pravesh na apava babatno Dt.09-05-2012 no paripatra 
33 
પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક - બદલીના નવા નિયમોનો તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૨નો પરિપત્ર / prathamik shala shishk badalina nava niyamo Dt.25-05-2012 no paripatra 
32 
ફાજલ રક્ષણનો નવો પરિપત્ર તા.30-05-2012 / fajal raxanno navo paripatra dt.30-05-2012 
31 
ફાજલ કેમ્પ - મહેસાણા જિલ્લા અંતર્ગત ફોર્મ નમૂનો / fajal camp mahesana jilla anatragt form namuno 
30 
ફાજલ કેમ્પ મહેસાણા જીલ્લો તારીખ અને સમય / fajal camp mahesana jillo date & time 
29 
નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર / navi vardhit pansion yogana paripatra 
28 
ધોરણ 11 - વર્ગ વધારા અંતર્ગત પરિપત્ર / Std 11 varg vadhara anatargat paripatra 
27 
વર્ગ વધારા દરખાસ્ત નમૂનો / varg vadhara darakhast form namuno 
26 
ધોરણ 9 થી 12 - વર્ગ વધારા અંતર્તગ પરિપત્ર / Std 9 to 12 varg vadhara antargat paripatra 
25 
ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અંગે / indira gandhi rashtriy vrudhdh pansion yogana ange 
24 
અનુસૂચિત જાતિ માટેની યોજનામાં આવક મર્યાદા અંતર્ગતનો પરિપત્ર / anusuchit jati mateni yoganama avak maryada anataragat no paripatra 
23 
ઉન્નત વર્ગ અંતર્ગત આવક મર્યાદાનો પરિપત્ર / unnat varg anatargat avak maryada paripatra 
22 
વિકલાંગ માટે રોજસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા માટે તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૨ નો પરિપત્ર / vikalang mate rojstar ragister nibhavava mate dt. 18-06-2012 no paripatra 
21 
સીસીસી પરીક્ષા અંતર્ગત તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૨નો પરિપત્ર / CCC parixa antargat Dt.15-06-2012 no paripatra 
20 
હોલી-ડે પરિપત્ર તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૨ / Holiday GR paripatra dt. 15-01-2010 
19 
LTC અંતર્ગત રજાનો તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૨નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર / LTC anatragat raja no dt.02-02-2012 no latest paripatra 
18 
LTC અંતર્ગત દરિયાઇ મુસાફરીનો પરિપત્ર / LTC anargat dariyai musafarino paripatra 
17 
LTC અંતર્ગત હવાઇ મુસાફરીનો પરિપત્ર / LTC anargat havai musafarino paripatra 
16 
LTC અંતર્ગત પરિપત્ર / LTC anargat paripatra 
15 
પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્ર / prasuti tatha pitrutva rajano paripatra 
14 
ધોરણ 9 - સેમેસ્ટર 2નો અભ્યાસક્રમ, આયોજન અને પરિપત્રો / Std 9 semister -2 abhyskram, ayojan ane paripatro 
13 
દ્વિતિય કસોટી અને પ્રાથમિક પરીક્ષા માટે અગત્યની સૂચનાઓ / dwitiy kasoti & prilimary parixa mate agatynee suchanao 
12 
ધોરણ 11 - દ્વિતિય સેમેસ્ટર પરીક્ષા એપ્રિલ, 2012 કાર્યકર્મ / Std 11 dwitiy sem. parixa april 2012 karykram 
11 
ધોરણ 10 અને 12 એપ્રિલ 2012 પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ / Std 10 & 12 april 2012 parixa karyakram 
10 
પ્રાથમિક શિક્ષકો (ઉચ્ચ પ્રાથમિક) અંતર્ગત પરિપત્ર / Prathamik Shishkko (uchch prathmik) antargat paripatra 
શિક્ષકો માટે વસ્તી ગણતરીનો પરિપત્ર / Teachers mate vasti ganatri no paripatra 
સીસીસી નો તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૧૨ નો ઠરાવ / CCC no dt.02-01-2012 no tharav 
સીસીસી પરીક્ષા ફી અને તાલિમ બાબત / CCC exam fee & training babat 
વર્ગ 8 અને 11માં 33 ગુણે પાસ થવા બાબતનો પરિપત્ર / Std 8 & 11 ma 33 gune passno paripatra 
ફાજલ અંતર્ગત રેશિયો ઠરાવ / Fajal antargat resiano tharav 
શિક્ષક - પરીક્ષા ટી.એ. ડી.એ. બાબત / Sikshak - pariksha TA DA babat 
વર્ગ સંખ્યા રેફરન્સ લેટર / reference later - varg sankhya date 31-12-2009 
વર્ગ સંખ્યા ૬૦ બાબતનો પરિપત્ર / varg sankhya 60 babat paripatra 
પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી પરિપત્ર / Prathmik sikshak badli paripatra 


 1. વિકલ્પ  લેવા માટે મહત્વનો ઠરાવ ૧૯-૨-૨૦૧૪
 2. વિકલ્પ લીધેલ શિક્ષકોની સીનીયોરીટી બાબત 
 3. શાળાનાં આચાર્યની કામગીરી/ફરજો (31/08/2013)
 4.  મહેકમ ગણતરી
 5. વળતર/પ્રાપ્ત રજા ગણતરીનો પરિપત્ર 
 6.  સેવાકાલીન તાલીમ ૨૦૧૩-૧૪નો તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૩નો પરીપત્ર
 7. વિદ્યાસહાયક બહેનોની પ્રસુતિ રજાના પરિપત્રો 
 8. તા:૧-૭-૨૦૦૫ ના રોજ ૪૫ વર્ષની વયમર્યાદા વટાવેલ કર્મચારી માટે સી.સી.સી.ની પરીક્ષામાંથી મુક્તિનો પરિપત્ર( વર્ષ ૨૦૦૩)
 9.  શાળા સમય વર્ગકાર્યભાર RTE-2009 વાર્ષિક શૈક્ષણિક કાર્ય કલાકોમાં શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર
 10. જુન-૨૦૧૩ ધોરણ-૧ માટે બાળકની પ્રવેશપાત્રતા 
 11. 300 રજાઓ નિવૃતિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર પરિપત્ર સુધારો ૧૫/૧/૨૦૧૦ મુજબ
 12. નવી મૂલ્યાંકન પદ્ધતિનાં પરિપત્રો
 13. ઓરિજનલ સર્ટીફીકેટ 60 દિવસમાં પરત મેળવવાનો પરિપત્ર
 14. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર 
 15. પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક - બદલીના નવા નિયમો - પરિપત્ર ૨૩/૦૫/૨૦૧૨  
 16. ધોરણ 8 અને 11 માં 33%- પાસ નો પરિપત્ર 
 17.  સી.સી.સી પરીક્ષા અંતર્ગત તા. 02/01/2012 નો પરિપત્ર  
 18. ધોરણ ૬થી૮ની લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના વિકલ્પ 
 19. ધોરણ - 10 તથા 12 - એપ્રિલ 2012 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 
 20. અધિનિયમ સુધારો 2010
 21.  ઉપયોગી પરિપત્રો
 22. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર  
 23. OPEN SCHOOL GR 
 24. પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર 
 25.  પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર 
 26. પગારમાંથી ઈંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર 
 27. દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર 
 28. વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - કમ્પ્યૂટર શિક્ષક લાયકાત  
 29.   બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર
 30. ૫૮ ટકા મોઘવારી પરિપત્ર 
 31. ૨૦ ટકા એરિયર્સ - રોકડમાં ચૂકવણી પરિપત્ર  
 32. શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર 
 33. Improvement in pay band 9300-34800 circular of 14/09/2011 
 34. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ - અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી 
 35. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ વિશે માહિતી 
 36. વર્ગ વધારા - ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર  
 37. વિજ્ઞાનમેળો પરિપત્ર - પેઈઝ 1 
 38. વિજ્ઞાનમેળો - પરિપત્ર પેઈજ - 2  
 39. બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
 40. Rate Of DA and Prof.Tax 
 41. HRA Classification of various City 
 42. ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક અંગેનો પરિપત્ર  
 43. શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર  
 44. વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર 
 45. ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય  
 46. ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો 
 47. સ્વૈચ્છિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા બાબત 
 48. નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા) 
 49. પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર 
 50. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ જી.આર 
 51. એલ.સી તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (૦૪-૦૫-૨૦૧૧)  
 52. ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓની યાદી 
 53. મોઘવારી વધારો 
 54. ભરતી પરિપત્ર  
 55. રજા અંગેનો પરિપત્ર  
 56. શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર 
 57. મેડિકલ પરિપત્ર  
 58. ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર 
 59. રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર 
 60. શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11-05-2010 GR 
 61. પગાર સુધારો પરિપત્ર 
 62. બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર 
 63. ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પરિપત્ર 
 64. GRANT IN AID GR (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર)                             

1 comment:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani