કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 1 June 2018

  BIN ANAMAT VARG NE PARMANPATRA APAVA BABAT PARIPATRA

  Bin Anamat vard certificate issue notification Gr


  This certificate not issue SC, ST,OBC CATEGORY

  Document For Certificate

  Lc school

  Ration card

  Id card

  Which officer certificate

  Collator

  Mamlatdar

  TDO

  Samaj kalyan Adhikari

  Download GR:- Click Here

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani