કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 26 January 2018

  Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) Recruitment 2018

  BPCL Recruitment 2018

  BPCL Recruitment
  Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) published an official notification for Recruitment of Management Trainee for posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply etc... You can also view official notification and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.
  Job details
  • Name of post: Management Trainee 

  BPCL Eligibility Criteria 

  • Education Qualification: B.E./B.Tech/B.Sc (Engg) through AICTE/UGC approved Indian Universities / Institutes.
  • Age limit: 25 to 30 years

  BPCL Selection Process: 

  • Final Selection will be based on GATE-2018 Scores in Mechanical Discipline, Group Discussions / Alternate selection methodology, Personal Interviews & Medical Fitness in Pre -Employment Medical Examination.

  How to Apply: 

  • Interested and eligible candidates can apply online for above said posts.

  Important date: 

  • Last date for apply online: 02/02/2018

  Important links:

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani