કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 1 September 2017

  BREAKING NEWS :- VIDYASAHAYAK BHARTI STD 1 TO 5 :- 1300 POSTS.

  KUTCH:-955
  DEVBHOOMI DWARAKA:- 253
  CHHOTA UDEPUR:- 92
  PLACE OF POSTING: Gujarat.

  NO OF POSTS:     1300 vacant posts of Vidhyasahayak & Head Teachers in Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) Gandhinagar.

  A. Vidhyasahayak – 1300 Posts -

  Important Dates:- 
  Notification Come in News Papers:- 1-9-2017
  Date of Apply :- 4-9-2017 
  Last Date of Apply :- 14-9-2017

  REQUIRED QUALIFICATION:      A passed of Bachelor’s Degree in respective discipline from any recognized University/Institute with Teacher Eligibility Test (TET) Qualification/ Aptitude Test Examination and knowledge of Gujarati Language.

  Important Link:- 
  Jaruri Suchnao  Click here

  Vaymaryada Ange paripatr  Click here

  List of Receiving centers

  Read official Paripatr

  Category vise jagyao

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani