કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

15 June 2017

GOOD NEWS:- TALATI MANTRI BHARTI NA WAITING MA 888 JAGAYO..AAGAMI 15 DIVAS MA BHARTI PRAKRIYA PURN KARASHE:- NEWS REPORT.


Gujarat Talati Bharti  Related News*
*Talati Bharti : Khali Padeli Jagya Waiting thi Bharashe News Report*
*🔘 888  Khali Padeli Jagya Waiting thi Bharashe*
*🔘 Prakriya 15 Divas ma Puri Karashe*
*🔘11893 Jagya Manjur*
*🔘 Hal ni Sthiti 1750 Jagya Khali Chhe*
*🔘100% Bharti mate 2520 Jagyani Bharti mate Manjuri Aapi Hati*
*🔘 Tamam Jagya Bharaya Bad Khali Raheti Jagya Navi Bharti Karvama Aavshe.

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani