કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

બાળ વાર્તાઓ

 1. ચાંદાભાઈનું ચાંદરણું
 2. ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ
 3. સસ્સાભાઈ સાંકળિયા
 4. ટાઢું ટબુકલું
 5. ઠાગા ઠૈયા કરું છું
 6. વનકો જોડાં લઈ ગયો 
 7. હોલો અને હોલી   
 8. બાપા કાગડો   
 9. એકતામાં શક્તિ છે   
 10. લપલપિયો કાચબો (વાતોડિયો કાચબો)  
 11. બ્રાહ્મણ અને ઠગ   
 12. સિંહ અને શિયાળ 
 13. દલા તરવાડી 
 14. સમજુ બકરી 
 15. ખરેખરો ખજાનો 
 16. ગાનારો ગધેડો 
 17. મગર અને વાંદરો (વાંદરાનું કાળજું)
 18. દલા તરવાડી 
 19. આનંદી કાગડો 
 20. ચકી અને ચકો 
 21. અમીર મોહન અને ગરીબ સોહન 
 22. અન્યાય સામે લડત (ટીટોડી)
 23. બગલો અને કરચલો 
 24. બે મોઢાવાળું પક્ષી 
 25. બિલાડીને ઘંટ કોણ બાંધશે ?
 26. બોલકણો કાચબો 
 27. બોલતી ગુફા 
 28. બ્રાહ્મણ અને મોતી 
 29. બ્રાહ્મણ અને સ્વાદિષ્ટ વાનગી 
 30. બ્રાહ્મણ અને ત્રણ ઠગ 
 31. બ્રહ્મદત્ત, કરચલો અને સાપ 
 32. બુદ્ધિહીન પંડિતો 
 33. ચાર મિત્રો 
 34. ચાતુર્યના ફાયદા 
 35. ચોર અને બ્રાહ્મણ 
 36. ચોર, બ્રાહ્મણ અને રાક્ષશ 
 37. દંતીલ અને ગોરંભ 
 38. દેડકાનો રાજા અને સાપ 
 39. દેવતા અને વણકર 
 40. ધર્મ બુદ્ધિ અને પાપ બુદ્ધિ 
 41. ધોબી અને ગધેડો 
 42. ઢોંગી બિલાડો 
 43. ગામડાનો ઉંદર 
 44. ગરીબ બ્રાહ્મણનું દિવાસ્વપ્ન 
 45. ગાય અને વાઘ 
 46. ઘંટડી સાથેનું ઊંટ 
 47. ઘોડો અને સિંહ 
 48. ઘુવડ અને કાગડો
 49. ગોળ ફરતું પૈડું 
 50. હરણ અને તેના શીંગડા 
 51. હાથી અને ઉંદર 
 52. હાથીનો બદલો 
 53. હાથી, સસલા અને ચંદ્ર 
 54. જેવો સંગ તેવો રંગ 
 55. કબુતર અને પારધી 
 56. કાગડાની યુક્તિ 
 57. કાગડો અને કુવાનું પાણી 
 58. કાગડો અને વાંદરો 
 59. કાળમુખો અને કુંવરી 
 60. કઠિયારો 
 61. કુબડો અને રાજા 
 62. કુંભારનું સત્ય 
 63. લડતા ઘેંટા અને શિયાળ 
 64. લોભી બ્રાહ્મણ 
 65. લોભી શિયાળ 
 66. લુચ્ચો ન્યાયાધીશ 
 67. માકણ અને લાલ જીવડું 
 68. મિત્રોથી સાવધાન 
 69. મોર અને શિયાળ 
 70. મૃત્યુ અને ઈન્દ્રનો પોપટ 
 71. મુનિ અને ઉંદર 
 72. મુનિ અને ઉંદરડી 
 73. મુર્ખ અને ત્રણ ઠગ 
 74. મુર્ખ ગધેડો 
 75. મુર્ખ શિયાળ 
 76. મુર્ખ વાંદરો 
 77. ના હું તો ગાઈશ 
 78. નાગના લગ્ન 
 79. નિર્દયી સ્ત્રી અને લંગડો ધુતારો 
 80. નોળિયો અને ઘોડિયામાં સુતેલ બાળક 
 81. પર ગામ ગયેલ કૂતરો 
 82. પવન અને સૂર્ય 
 83. પૂછતાં નર પંડિત 
 84. રાજા અને સુવર્ણ પંખી 
 85. રાજા ચંદ્ર અને વાંદરાનો વાડો 
 86. રાજહંસની મુલાકાતે 
 87. રાજકુમાર અને છોડ 
 88. રાજકુમાર અને રીંછ 
 89. રીંછ અને ગોલું મોલું 
 90. સાધુ અને ઉંદર 
 91. સાથે રહીશું તો ઊભા રહીશું 
 92. સાપ અને કીડી 
 93. સાપની સવારી 
 94. શિષ્યાચાર 
 95. શિયાળ અને હાથી 
 96. શિયાળ અને નગારું 
 97. સિંહ અને બળદ 
 98. સિંહ અને ઘેટું 
 99. સિંહ અને સસલું 
 100. સિંહ અને શિયાળનું બચ્ચું 
 101. સોમલીકા નામનો વણકર 
 102. સોનેરી બકરી 
 103. સોનેરી પક્ષી અને સોનેરી હંસ 
 104. સુઘરી અને વાંદરો 
 105. તકસાધુ ચામાચીડિયા 
 106. તોલા ઉંદર ખાઈ ગયા 
 107. ત્રણ માછલીઓ 
 108. ઉંદર અને બળદ 
 109. ઉપયોગી ચોર 
 110. વાંદરો અને લાલ ફળ 
 111. વાંદરો અને મગર 
 112. વાણિયાનો પુત્ર 
 113. વાણિયો અને હજામ 
 114. વરુ અને બગલો 
 115. યતિ અને હજામ 
 116. બેગમની ઇર્ષ્‍યા
 117. વિચિત્ર સ્વપ્‍નું
 118. શેરને માથે સવા શેર
 119. લાલચ બૂરી બલા
 120. ઘમંડ ભારે પડ્યો
 121. ભલાઈનો બદલો ભલાઈથી મળે
 122. સાચાની સોબત
 123. પારકી આશ સદા નિરાશ : બાલવાર્તા
 124. ઉપકારનો બદલો
 125. બીકણ સસલાની બહાદુરી
 126. મૂરખ વાંદરો રાજા બન્‍યો
 127. અસુંદર બીરબલ
 128. કૂતરાઓનો વહીવટ
 129. ચતુર બીરબલ
 130. ચોરી કોણે કરી ?
 131. બિરબલનું ઇનામ
 132. બીરબલની ખીચડી
 133. સૌથી સફેદ!
 134. હીરા કોની પાસે?
 135. ઉંદર સાત પૂંછડિયો
 136. ઘોડો ગધેડો બન્યો
 137. ફૂલણજી દેડકો : બાલવાર્તા
 138. વાંદરો અને મગર : બાલવાર્તા
 139. કાગડાની હરિફાઈ
 140. ચમત્કારી ઝાડ
 141. કાગડા કેટલા ?
 142. અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા
 143. બોલતી ગુફા
 144. ચકા ચકીની વાર્તા
 145. ચતુર કાગડો
 146. દલો તરવાડી
 147. દૂર્જન કાગડો
 148. ગાયક ગધેડૉ
 149. હાથી અને દરજી
 150. કાગડો અને શિયાળ
 151. લાલચુ કૂતરો
 152. લાવરીની શિખામણ
 153. લોભિયાભાઇ લટકી ગયા
 154. નીલરંગી શિયાળ
 155. પૈસા વેડફાય નહી
 156. સમજુ બકરીઓ
 157. સંપ ત્યાં જંપ
 158. શેરડીનો સ્વાદ
 159. શિયાળનો ન્યાય
 160. ઠાકોર અને રંગલો
 161. ટીડા જોષી
 162. ઉંદર અને સિંહ
 163. ઉપકારનો બદલો અપકારથી
 164. વાઘ આવ્યો
 165.  

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani