-->
3 thi 8 nu material

NEW UPDATE

PRAGNA AL ACTIVITY SHEETS AND FIE MEGA MATERAL FOR ALL

Post a Comment

 
1 ૧ થી ૨૦ નંબર ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
2

એ બી સી ડી  ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
3 આલ્ફાબેટ સ્ટોરી ફ્લીપ બુક [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
4

પાલતું અને જંગલી પ્રાણીઓ ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
5 ગુજરાતી અને અંગ્રેજી કક્કો ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
6

અવાજ સાથે ગુજરાતી કક્કો ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
7 હિન્દી મૂળાક્ષર ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
8

પ્રજ્ઞા બેઝડ નંબર ફ્લીપ બુક  [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
9 વાહનો ફ્લીપ બુક [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
10

સંખ્યાજ્ઞાન ૧ થી ૧૦૦ પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
11 એ બી સી ડી  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
12

પ્રાણીઓ  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
13 પક્ષીઓ  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
14

ગુજરાતી મુળાક્ષરોનું અંગ્રેજી  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
15 ફૂલ પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
16

ફળો  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
17 ગુજરાતી કક્કો  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
18

હિન્દી મૂળાક્ષર પી પી ટી  [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
19 શાકભાજી  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
20

વાહનો  પી પી ટી [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
21 ફૂલ પીડીએફ [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
22

ફળો  પીડીએફ [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
23 ગુજરાતી મૂળાક્ષરો પીડીએફ [ બી આઈ ગોધાણી ] DOWNLOAD
24

વાંચનમાળા અને બાળ સાહિત્ય પીડીએફ [ બી આઈ ગોધાણી ]

DOWNLOAD
25 જાદુઈ સ્લેટ ગણિત ગુજરાતી પી સી દરજી DOWNLOAD
26

૧ થી ૧૦ સંખ્યા પુસ્તીકા  પી સી દરજી

DOWNLOAD
27 ૧૨૫ ચિત્ર પુસ્તિકા  પી સી દરજી DOWNLOAD
28

દસ વાળું ઘર સરવાળા  પી સી દરજી

DOWNLOAD
29 પપેટ મહોરા  પી સી દરજી DOWNLOAD
30

ગણિત પઝલ ભાગ ૧  પી સી દરજી

DOWNLOAD
31 ગણિત પઝલ ભાગ ૨  પી સી દરજી DOWNLOAD
32

ગણિત પઝલ ભાગ ૩  પી સી દરજી

DOWNLOAD
33 સરવાળા બાદબાકી  પી સી દરજી DOWNLOAD
34

મૂળાક્ષર પઝલ પી સી દરજી

DOWNLOAD
35 ધો - ૧ શબ્દ પઝલ ગુજરાતી  પી સી દરજી DOWNLOAD
36

વાક્ય પઝલ  પી સી દરજી

DOWNLOAD
37 ચિત્ર શબ્દ પઝલ DOWNLOAD
38

મૂળાક્ષર ભાગ ૧ પી સી દરજી

DOWNLOAD
39 મૂળાક્ષર ભાગ ૨ પી સી દરજી DOWNLOAD
40

મૂળાક્ષર ભાગ ૩ પી સી દરજી

DOWNLOAD
41 મૂળાક્ષર ભાગ ૪ પી સી દરજી DOWNLOAD
42

પ્રજ્ઞા પ્રવૃત્તિ પુસ્તિકા ગણિત ધો ૧ પી સી દરજી

DOWNLOAD
43 પ્રજ્ઞા પ્રવૃત્તિ પુસ્તિકા ગણિત ધો ૨ પી સી દરજી DOWNLOAD
44

પ્રજ્ઞા પ્રવૃત્તિ પુસ્તિકા ગુજરાતી ધો ૧ પી સી દરજી

DOWNLOAD
45 પ્રજ્ઞા પ્રવૃત્તિ પુસ્તિકા ગુજરાતી ધો ૨ પી સી દરજી DOWNLOAD
46

સ્પેલિંગ પઝલ હરેશભાઈ ગોહેલ

DOWNLOAD
47 સ્પેલિંગ શોધ ફાઈલ DOWNLOAD
48

ધો ૩ થી ૫ અંગ્રેજી પઝલ પી સી દરજી

DOWNLOAD
49 4D એનિમલ ચિત્રો DOWNLOAD
50

રંગપુરણી ૨૨ પેજ

DOWNLOAD
51 સરળતાથી વાહનો દોરો DOWNLOAD
52

પ્રજ્ઞા સ્પેશિયલ ૧૨૭ પેજ

DOWNLOAD
53 રંગપુરણી ૪૫ પેજ DOWNLOAD
54

રંગપુરણી એબીસીડી એકડા કક્કો ૧ માં ૪

DOWNLOAD
55 ગુજરાતી અંગ્રેજી માસના નામમાં રંગપુરણી DOWNLOAD
56

મૂળાક્ષરો રંગપુરણી

DOWNLOAD
57 ફૂલના ચિત્રો રંગપુરણી DOWNLOAD
58

પ્રાણીઓના ચીત્રો રંગપુરણી

DOWNLOAD
59 રંગોળી રંગપુરણી DOWNLOAD
60

૦ થી ૯ અંક કલ્પેશ ચોટલીયા

DOWNLOAD
61 ૧ થી ૫ અંકો DOWNLOAD
62

૧ થી ૧૦ અંક રંગપુરણી

DOWNLOAD
63 ૩૧ થી ૫૦ રંગપુરણી DOWNLOAD
64

૧ થી ૧૦ વાવ પ્રા. શાળા

DOWNLOAD
65 ૧ થી ૧૦૦ સંખ્યાજ્ઞાન વિવિધ રીતે રંગીન DOWNLOAD
66

અંક ઉખાણાં

DOWNLOAD
67 અંક કાર્ડ ૧ થી ૧૦૦ DOWNLOAD
68

અંક પ્રમાણે ટપકા જોડો

DOWNLOAD
69 ઉડાન ૨૦૨૦ DOWNLOAD
70

કિડ્સ ફન ગણિત ૧ થી ૨૦

DOWNLOAD
71 ગણન પ્રોજેક્ટ પીપીટી જીતેશભાઈ ચૌહાણ DOWNLOAD
72

ગણિત ફ્રેમ ૬૦ અમિત પટેલ જાળિયા એમ કે વી શાળા

DOWNLOAD
73 ગણો અને લખો જીગ્નેશ પ્રજાપતિ DOWNLOAD
74

ચાલો આપણે સંખ્યાજ્ઞાન શીખીએ ૨૦૧૯

DOWNLOAD
75 ચિત્ર ગણી અને સંખ્યા સાથે જોડો DOWNLOAD
76

ધો ૨ ગણિત સ્વાધ્યાયકાર્ય

DOWNLOAD
77 પ્રજ્ઞા ગણિત ટેસ્ટ ફાઈલ ૬૨ પેજ DOWNLOAD
78

પ્રજ્ઞા પ્રવૃત્તિ પુસ્તિકા બલદાણા શાળા

DOWNLOAD
79 સંખ્યાજ્ઞાન ૧ થી ૧૦૦ DOWNLOAD
80

સમુહકાર્ય - ૨ આધારિત પ્રેક્ટીસ બુક ગુજરાતી અમીતાબેન રાવલ

DOWNLOAD
81 સરવાળા worksheet DOWNLOAD
82

સરવાળા પ્રેક્ટીસ બુક

DOWNLOAD
83 સરવાળા - બાદબાકી DOWNLOAD
84

ચિત્ર સાથે રંગીન કક્કો અતુલ પટેલ સ્વર અને વ્યંજન સાથે

DOWNLOAD
85 મૂળાક્ષર કાર્ડઝ DOWNLOAD
86

મૂળાક્ષર ઓળખ અને રંગપુરણી ધો ૧  એકમ ૧ થી ૮

DOWNLOAD
87 પ્રજ્ઞા કક્કો DOWNLOAD
88

પ્રજ્ઞા કક્કો - જીગ્નેશ પ્રજાપતિ

DOWNLOAD
89 ચિત્ર જોઇને મૂળાક્ષર ઓળખો DOWNLOAD
90

પ્રજ્ઞા કક્કા મુજબ શબ્દો પહેલું કદમ

DOWNLOAD
91 પ્રજ્ઞા કક્કા મુજબ શબ્દો વાક્યો વાવ પ્રા. શાળા પ્રજ્ઞાબેન પટેલ DOWNLOAD
92

ધો ૧ કલરવ કક્કો

DOWNLOAD
93 ધો ૧ એકમ ૨ અનુલેખન DOWNLOAD
94

ચિત્ર સાથે મૂળાક્ષર સમજ પ્રા. શાળા કપુરા

DOWNLOAD
95 અનુલેખન પોથી શિલ્પાબેન પ્રજાપતિ DOWNLOAD
96

પ્રાણી નિબંધ - ભરત ચૌહાણ

DOWNLOAD
97 પક્ષી નિબંધ - ભરત ચૌહાણ DOWNLOAD
98

કમ્પ્યુટર સાધન નિબંધ - ભરત ચૌહાણ

DOWNLOAD
99 પક્ષીના નામ લખો - ભરત ચૌહાણ DOWNLOAD
100

અભિનય ગીતો - લાલજીભાઈ પંચાલ

DOWNLOAD
101 ઉખાણાં સંગ્રહ - લાલજીભાઈ પંચાલ DOWNLOAD
102

મિશન વિદ્યા વાંચન માળા - હસમુખ પટેલ

DOWNLOAD
103 ઉપચારાત્મક કાર્ય - ફકરા - વાક્યો - વિપુલ ચૌધરી ૨૧૦ પેજ DOWNLOAD
104

શબ્દો -  નરેશ પ્રજાપતિ

DOWNLOAD
105 શબ્દો અને વાક્યો DOWNLOAD
106

શબ્દ લેખન

DOWNLOAD
107 એકમ મુજબ શબ્દો અને વાક્યો DOWNLOAD
108

પા પા પગલી ભાગ ૧ થી ૪

DOWNLOAD
109 પગલું બુક ૪૫ પેજ DOWNLOAD
110

પગલું બુક ૪૭ પેજ

DOWNLOAD
111 પગલું બુક ૫૮ પેજ DOWNLOAD
112

પગલું લેખન બુક ભાગ ૧

DOWNLOAD
113 એકમ - ૯ થી ૧૧ કવિતાબેન પટેલ DOWNLOAD
114

એકમ મુજબ શબ્દો જાળિયા એમ કે વી  શાળા

DOWNLOAD
115 નર્સરી ગુજરાતી DOWNLOAD
116

એલકેજી ગુજરાતી

DOWNLOAD
117 એચકેજી ગુજરાતી ૧ DOWNLOAD
118

એચકેજી ગુજરાતી ૨

DOWNLOAD
119 ઓળખો અને લખો વર્કશીટ ભરત ચૌહાણ DOWNLOAD
120

ગુજરાતી ટેસ્ટ ધો ૧ વિપુલ પ્રજાપતિ

DOWNLOAD
121 ધો - ૨ ગણિત ગૃહકાર્ય રાધનપુર DOWNLOAD
122

ધો - ૨ ગુજરાતી ગૃહકાર્ય રાધનપુર

DOWNLOAD
123 વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો વાવ પ્રા. શાળા પ્રજ્ઞાબેન પટેલ DOWNLOAD
124

ચિત્ર વર્ણન ૭ પેજ

DOWNLOAD
125 ચિત્રો પરથી વાક્યો લખો DOWNLOAD
126

ચાલો વાંચીએ

DOWNLOAD
127 જો ભૂરા શબ્દાવલી DOWNLOAD
128

જો લાલા બુક ૨૯૦ પેજ

DOWNLOAD
129 પ્રયાસ ધો ૨ ગુજરાતી ઉપચારાત્મક DOWNLOAD
130

જોડાક્ષર પોથી

DOWNLOAD
131 નમગજ પ્રમાણે શબ્દ - બોરપાડા પ્રા. શાળા DOWNLOAD
132

અર્થ ગ્રહણ અભિવ્યક્તિ - અતુલ પટેલ

DOWNLOAD
133 જોડકણા ફાઈલ DOWNLOAD
134

જોડકા જોડો કક્કો - ૧

DOWNLOAD
135 ધો ૧ ગૃહકાર્યબુક ગાંગુવાડા શાળા DOWNLOAD
136

પ્રજ્ઞા ૧૫૪ ઓનલાઈન કસોટી - જાળિયા એમ કે વી  શાળા

DOWNLOAD
137 પ્રજ્ઞા અર્થગ્રહણ અને શ્રુતલેખન ફકરા - ખંગેલા પ્રાથમિક શાળા DOWNLOAD
138

પ્રજ્ઞા ધો - ૨ એકમ મુજબ શબ્દો હસ્તલિખિત - પી સી દરજી

DOWNLOAD
139 પ્રજ્ઞા ધો - ૧ ગુજરાતી વાક્યો એકમ ૧ થી ૮ - ચંદુવાવ પ્રા. શાળા DOWNLOAD
140

પ્રિય બાળક વર્કબુક ભાગ - ૧ જીઆઇડીસી ગુજરાતી શાળા નં - ૨

DOWNLOAD
141 પ્રિય બાળક વર્કબુક ભાગ - ૨ જીઆઇડીસી ગુજરાતી શાળા નં - ૨ DOWNLOAD
142

ફૂલ ગજરો વાંચન કેડી ભાગ ૧ થી ૬ રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલા

DOWNLOAD
143 બાળગીત સંગ્રહ પોથી નવાપુરા પ્રા. શાળા DOWNLOAD
144

બેસ્ટ લેખન બુક બીઆરસી વડનગર

DOWNLOAD
145 રંગીન વાંચન શબ્દો DOWNLOAD
146

રહેઠાણ, માહિતી અને પ્રશ્નોત્તરી

DOWNLOAD
147 બાળ શબ્દપોથી - અતુલ પટેલ DOWNLOAD
148

લેખનપોથી ધો ૧ શીલ્પાબેન પ્રજાપતિ

DOWNLOAD
149 લેખનપોથી ધો ૨ શીલ્પાબેન પ્રજાપતિ DOWNLOAD
150

લેખન માટે ઉપયોગી ૫૩ પેજ

DOWNLOAD
151 વાંચન એકમ ૧ થી ૧૫ DOWNLOAD
152

વાંચન એકમવાર ધો - ૧ અને ૨

DOWNLOAD
153 વાંચન માટે DOWNLOAD
154

વાંચન લેખન મટીરીયલ દીપકભાઈ લકુમ

DOWNLOAD
155 વાંચન લેખન સંદર્ભ સાહિત્ય રાજેશભાઈ પટેલ DOWNLOAD
156

વાંચન સંપુટ ભાગ ૧ થી ૨૦ - કરદેજ સી આર સી

DOWNLOAD
157 વાક્યપોથી DOWNLOAD
158

વાક્ય

DOWNLOAD
159 શબ્દ કાર્ડ ફાઈલ DOWNLOAD
160

શબ્દ ડાયરી - પ્રીતેન સેવક

DOWNLOAD
161 શબ્દ પઝલ ટીએલએમ DOWNLOAD
162

શબ્દ શોધો ક્વીઝ ૧ થી ૯

DOWNLOAD
163 સમુહકાર્ય ધો ૧, ૨ વર્કશીટ આનંદપુરા શાળા DOWNLOAD
164

૨૦૨ વાર્તાના મુદ્દાઓ ( મુદ્દા પરથી વાર્તા બનાવવા ઉપયોગી ) હસ્તલિખિત

DOWNLOAD
165 બાળ રમતો - હર્ષદભાઈ રાવલ DOWNLOAD
166

વાંચન લેખન સંદર્ભ સાહિત્ય - આર.ડી. રાઠોડ

DOWNLOAD
167 ડગલું બુક DOWNLOAD
168

ધોરણ ૧ વર્કબુક સિંધવાઈ પ્રા. શાળા

DOWNLOAD
169 ધોરણ ૨ વર્કબુક સિંધવાઈ પ્રા. શાળા DOWNLOAD
170 100 શબ્દો ચિત્રો PC DARJI SIR DOWNLOAD
171
DOWNLOAD
Newest Older

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter
close