કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 18 July 2018

  Surat Municipal Corporation (SMC) Recruitment for Various Posts 2018

  Surat Municipal Corporation (SMC) has published Advertisement for below mentioned Posts 2018. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.
  Posts:
  Deputy Medical Officer Health: 03 Posts

  Personnel Officer: 02

  Assesment and Recovery Officer: 02 Posts

  Chief Accountant: 01 Post

  Junior Medial Officer: 14 Post

  Dy. Project Officer: 02 Posts

  Asst. Engineer (Civil): 50 Posts

  Asst. Engineer (Elect): 03 Posts

  Junior Engineer (Auto Store): 01 Post

  Assistant Accountant: 04 Posts

  Assistant Insecticide: 03 Posts

  Supervisor (Civil): 07 Posts

  Security Supervisor: 06 Posts

  Lab. Technician: 14 Posts

  Tech. Assistant: 18 Posts

  Clerk Class- 3: 62 Posts

  AC Plant (Mech) & Sound Light Operator: 03 Posts

  Fitter (Workshop): 09 Posts

  Driver: 55 Posts

  Clerk cum Compounding Officer: 10 Posts

  Marshal Leader (Male): 41 Posts

  Marshal (Male): 49 Posts

  Total No. of Posts: 359 Posts
  Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.
  Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.
  How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
  Last Date: 10-08-2018
  click Here to Download
  X

  By Nikunj Savani

  दररोज शैक्षणिक अपडेट माटे अमारा वोटसेप गृपमाँ जोडावा अहि क्लिक करो
  Click Here to download

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani