કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

9 March 2018

DHORAN 1 TO 8 SARVALA NU SOFTWARE ADDITION SOFTWARE BY NIKUNJ SAVANI

 
ઉપરોક્ત ઈમેજમાં આપેલ સ્ટેપ પ્રમાણે  મેક્રો એનેબલ   કરો 
DOWNLOAD FULL SOFTWARE   CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani