કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 3 February 2018

  Gujarat Fix Pay employees latest circular. Rajy sarakar na varg 3 /4 na tamam jagyao upar sidhi bharti thi nimnuko na fix pagar na karmachario ne malavapatr Charge Allowance Babat.

  READ LATEST OFFICIAL PARIPATRA GUJARAT finance department.
  Click here to view download circular

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani