કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 12 September 2017

  Primary Teacher Online Teacher Transfer (Badli) 2017 ALL DETAILS

  Primary Teacher Online  Teacher  Transfer (Badli2017 ,BADLI Camp 2017,Online Bdli camp 2017,BADLI Camp
  Good News, Today’s Government of Gujarat Education Department has published Important Circualr about Teacher online Transfer for Primary Teachers 2017.check more details read below official circulars.
  BADLI CAMP 2017
  Primary Teacher Online Badli 2017
   Online  Teacher  Transfer (Badli) 2017
  How to Apply Online for Online Teacher Transfer 2017
  * Go to official Website http://dpegujarat.org/
  * On Home Page, Click on ‘Select District’
  *Enter your details & upload photo & sign.
  *Now Confirm and Print Your Application.
  Important Date for Primary Teacher Online Transfer (Bdli) 2017
  Starting Date for Submission Of Online Application : 11-09-2017
  Last Date for Submission Of Online Application :13-09-2017
  Submit your application & Document at TPEO Office on or before:14-09-2017
  Important  Links:

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani