કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

27 July 2017

Banaskantha : 27 July na roj Shikshan kary bandh rakhva babat


Tomorrow Darek school ma raja rahese. Staff and principals hajar rahese. Vidhyarthi ave nahi teni agauthi jan karso. Darek ne jankari mane janavo

Click here to read

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani