કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

30 June 2017

HARD WARE NETWORKING NA JANKAR MATE MATE JAMKHAMBHALIYA MA VACANCY

જામ ખંભાલીયામાં HITACHI COMPANY માટે જોઈએ છે હાર્ડવેર સોફ્ટવેરનાં જાણકાર વ્યક્તિઓ.
ધોરણ ૧૦ પાસ, ગ્રેજ્યુએટ તેમજ કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર સોફ્ટવેર નો કોર્સ કરેલ હોય તેઓ નીચેના EMAIL ADDRESS પર પોતાનો બાયોડેટા મોકલી આપે.
Please send your CV at       aniketbhatt80@gmail.com

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani