કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 24 May 2017

  HNGU CCC EXAMINATION LIST & HALLTICKET AVAILABLE DATE 24 TO 26 MAY 2017.

  Examination Schedule CCC Examination : 2016
  Batch No.Examination Date Examination Time  Seat No. Range               Download List
  177               26/05/2017 2:30 P.M.          170500101-170500150                       Batch-177
  176               26/05/2017 10:30 A.M.       170500051-170500100                       Batch-176
  175               25/05/2017 2:30 P.M.          170500001-170500050                       Batch-175
  174               25/05/2017 10:30 A.M.       170400351-170400400                       Batch-174
  173               24/05/2017 2:30 P.M.          170400301-170400350                      Batch-173
  172               24/05/2017 10:30 A.M.  170400251-170400300                      Batch-172

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani